Horaris i Torns

CURS 2017/2018

- Servei de recollida al migdia: És un servei que l'escola posa a l'abast de les famílies que necessitin venir a buscar els nens/es (de P3 a 2n de primària) fora de l'horari de recollida habitual de l'escola (fins les 13:15 aproximadament). Aquest servei s'ofereix a la ludoteca de l'escola i compta amb la vigilància d'una de les monitores.

- Distribució d'espais i torns per dinar:


*PENDENTS D'ACTUALITZAR CURS 2017/2018GRUP
HORARI
MONITOR/A
SUPORT